บริษัท ฤทธิเดช แอนด์ แสงทอง ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฤทธิเดช แอนด์ แสงทอง ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ฤทธิเดช แอนด์ แสงทอง ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฤทธิเดช แอนด์ แสงทอง ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฤทธิเดช แอนด์ แสงทอง ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบินและการท่องเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฤทธิเดช แอนด์ แสงทอง ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัด


208/8 หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฤทธิเดช แอนด์ แสงทอง ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

208/8 หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

แผนที่บริษัท บริษัท ฤทธิเดช แอนด์ แสงทอง ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฤทธิเดช แอนด์ แสงทอง ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0855558000115
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฤทธิเดช แอนด์ แสงทอง ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฤทธิเดช แอนด์ แสงทอง ภาคใต้ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*