บริษัท สวี พาราวู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวี พาราวู้ด จำกัด"

บริษัท สวี พาราวู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวี พาราวู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวี พาราวู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
แปรรูปไม้ยางพารา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวี พาราวู้ด จำกัด


5/11 หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวี พาราวู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/11 หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

แผนที่บริษัท บริษัท สวี พาราวู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวี พาราวู้ด จำกัด

ได้แก่ 0865559000046
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวี พาราวู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวี พาราวู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*