ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายน้ำผลไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง


20 ถนนยรรยงพัฒนา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

20 ถนนยรรยงพัฒนา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0903558000201
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*