ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศิลาหาดใหญ่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศิลาหาดใหญ่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศิลาหาดใหญ่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศิลาหาดใหญ่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศิลาหาดใหญ่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศิลาหาดใหญ่


75 ถนนวัดหาดใหญ่ใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศิลาหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่

75 ถนนวัดหาดใหญ่ใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศิลาหาดใหญ่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศิลาหาดใหญ่

ได้แก่ 0903559000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศิลาหาดใหญ่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองศิลาหาดใหญ่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*