ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษฤทธิ์ การค้า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษฤทธิ์ การค้า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษฤทธิ์ การค้า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษฤทธิ์ การค้า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษฤทธิ์ การค้า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษฤทธิ์ การค้า


47/16 หมู่ที่ 6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษฤทธิ์ การค้า ตั้งอยู่ที่

47/16 หมู่ที่ 6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษฤทธิ์ การค้าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษฤทธิ์ การค้า

ได้แก่ 0903559000060
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษฤทธิ์ การค้า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษฤทธิ์ การค้า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*