ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออี อินเตอร์เนชั่นเนล เซอวิสเซส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออี อินเตอร์เนชั่นเนล เซอวิสเซส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออี อินเตอร์เนชั่นเนล เซอวิสเซส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออี อินเตอร์เนชั่นเนล เซอวิสเซส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออี อินเตอร์เนชั่นเนล เซอวิสเซส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตัวแทนจัดส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้นและยาว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออี อินเตอร์เนชั่นเนล เซอวิสเซส


79 หมู่ที่ 8 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออี อินเตอร์เนชั่นเนล เซอวิสเซส ตั้งอยู่ที่

79 หมู่ที่ 8 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออี อินเตอร์เนชั่นเนล เซอวิสเซสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออี อินเตอร์เนชั่นเนล เซอวิสเซส

ได้แก่ 0903559000141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออี อินเตอร์เนชั่นเนล เซอวิสเซส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออี อินเตอร์เนชั่นเนล เซอวิสเซส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*