ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ รื่นฤดี รีสอร์ท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ รื่นฤดี รีสอร์ท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ รื่นฤดี รีสอร์ท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ รื่นฤดี รีสอร์ท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ รื่นฤดี รีสอร์ท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการรีสอร์ให้เช่าห้องพัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ รื่นฤดี รีสอร์ท


1054 ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ รื่นฤดี รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่

1054 ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ รื่นฤดี รีสอร์ทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ รื่นฤดี รีสอร์ท

ได้แก่ 0903559000191
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ รื่นฤดี รีสอร์ท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญ รื่นฤดี รีสอร์ท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*