บริษัท ฟิวเจอร์เทค หาดใหญ่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิวเจอร์เทค หาดใหญ่ จำกัด"

บริษัท ฟิวเจอร์เทค หาดใหญ่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิวเจอร์เทค หาดใหญ่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิวเจอร์เทค หาดใหญ่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิวเจอร์เทค หาดใหญ่ จำกัด


245 ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิวเจอร์เทค หาดใหญ่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

245 ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิวเจอร์เทค หาดใหญ่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิวเจอร์เทค หาดใหญ่ จำกัด

ได้แก่ 0905558000572
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิวเจอร์เทค หาดใหญ่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิวเจอร์เทค หาดใหญ่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*