บริษัท ฟูลฟิลเม้น โปรเจค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟูลฟิลเม้น โปรเจค จำกัด"

บริษัท ฟูลฟิลเม้น โปรเจค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟูลฟิลเม้น โปรเจค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟูลฟิลเม้น โปรเจค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการบริหารทีมงานขายตรงสินค้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟูลฟิลเม้น โปรเจค จำกัด


119/1 หมู่ที่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟูลฟิลเม้น โปรเจค จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/1 หมู่ที่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ฟูลฟิลเม้น โปรเจค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟูลฟิลเม้น โปรเจค จำกัด

ได้แก่ 0905558000696
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟูลฟิลเม้น โปรเจค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟูลฟิลเม้น โปรเจค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*