บริษัท จง จือ โยว โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จง จือ โยว โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท จง จือ โยว โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จง จือ โยว โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จง จือ โยว โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดสรรพัฒนาซื้อขายบ้านและที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จง จือ โยว โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


102 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จง จือ โยว โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

102 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท จง จือ โยว โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จง จือ โยว โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0905559000053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จง จือ โยว โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จง จือ โยว โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*