ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.หัสนันท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.หัสนันท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.หัสนันท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.หัสนันท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.หัสนันท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.หัสนันท์


11 หมู่ที่ 10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.หัสนันท์ ตั้งอยู่ที่

11 หมู่ที่ 10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.หัสนันท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.หัสนันท์

ได้แก่ 0933559000035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.หัสนันท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.หัสนันท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*