ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพลู การค้า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพลู การค้า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพลู    การค้า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพลู การค้า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพลู การค้า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพลู การค้า


17/3 หมู่ที่ 3 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพลู การค้า ตั้งอยู่ที่

17/3 หมู่ที่ 3 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพลู การค้าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพลู การค้า

ได้แก่ 0963558000716
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพลู การค้า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพลู การค้า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*